مجموعه تولیدی رکسان، از سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود و عمده فعایت این مجموعه، تولید و عرضه مستقیم کود ورمی کمپوست و کرم ایزینیا فتیدا است.
این مجموعه دارای مجوز رسمی و پروانه بهره برداری از سازمان جهاد کشاورزی می باشد و فعالیت های این مجموعه زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد .
در راستای بهبود و افزایش تولید ورمی کمپوست در کشور و حمایت از مشتاقان تولید ورمی کمپوست، با تولید کنندگان کشور از جمله شهرهای مشهد، کاشمر، سبزوار، نیشابور، گناباد، ورامین، تهران، بجنورد و... در رابطه با مشاوره و مجری فارم و تأمین مواد اولیه شامل کرم ایزینیا و تأسیسات تولید همکاری نزدیک داشته ایم.
و اما بر آن شدیم که برای سامان بخشیدن به بازار آشفته ورمی کمپوست و حذف دلالان بی بصیرت این عرصه، انجمن تخصصی ورمی کمپوست را راه اندازی نماییم، که این مهم در اسفند ماه 1390 محقق شد.
امید است با گردآوری تولید کنندگان سراسر کشور در انجمن و هم اندیشی موثر بتوانیم به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت مد نظر برسیم.
با سپاس
مجید عزیزی